مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ict
    گرایش کاربردی /دانشگاه فنی فولاد / معدل 14.5
https://.com