مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور تبریز / معدل 14.41

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  کشت و صنعت پیاذر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • شهریور ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  Pixar
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت آروین گروه تولید قطعه
  مهندسی صنایع/ طرح و برنامه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  نیروگاه اربیل
  مهندسی صنایع/ مدیریت پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دوره های تند خوانی و تقویت حافظه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tuf آلمان
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: Tuf آلمان
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • MS Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 3d home atchenic
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tuf آلمان
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: Tuf آلمان
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com