مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون

پروژه ها

 • 1395

افتخارات

 • 1389

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com