مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد روابط بين‌الملل
  گرایش روابط بين‌الملل /دانشگاه آزاد اسلامي / معدل 18

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  انتشارات جيحون
  منابع انسانی و آموزش/ مدير منابع انساني
 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دانشگاه علمي و كاربردي
  مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  مدرس دانشگاه علمي كاربردي
 • 1391
  مدرس دانشگاه علمي كاربردي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ادبيات و روانشناسي
 • ادبيات و روانشناسي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com