مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ایمنی صنعتی
  گرایش Hse /دانشگاه کاسپین ، قزوین / معدل 15
 • 1384 تا هم اکنون
  فوق دیپلم صنایع
  گرایش ایمنی /دانشگاه کار ، قزوین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  بلندوالاد
  ایمنی و محیط زیست/ سرپرست HSE
 • مرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  پرلیت
  ایمنی و محیط زیست/ سرپرست ایمنی
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹
  پرلیت
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی

دانش تخصصی

 • مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نامه های حفاظت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نامه های حفاظت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com