مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ایمنی صنعتی
  گرایش Hse /دانشگاه کاسپین ، قزوین / معدل 15
 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم صنایع
  گرایش ایمنی /دانشگاه کار ، قزوین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت بلند والاد
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس HSE

  توضیحات: ساختمان .
  مترو .

 • مرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۷۹
  پرلیت
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی

  توضیحات: تونل توحید ، سوله سازی .
  استقرار OHSAS18001.

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا دی ۷۷۳
  بام فرایند سیستم
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی

  توضیحات: ساختمان .

 • مهر ۷۷۴ تا هم اکنون
  نقش . نماد
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس HSE

  توضیحات: ساختمان

دانش تخصصی

 • مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نامه های حفاظت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مستند سازی و استقرار OHSAS18001
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نامه های حفاظت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مستند سازی و استقرار OHSAS18001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com