مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش marketing /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18.91

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  فرنیا تجارت ماد - شیر آلات صنعتی
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازاریابی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com