مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش marketing /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18.91

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گروه پژوهشی صنعتی آریانا
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر ارتباطات سازمانی
 • بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  فرنیا تجارت ماد - شیر آلات صنعتی
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازاریابی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • content management (مدیریت محتوا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استراتژی محتوا (Content Strategy)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • content management (مدیریت محتوا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استراتژی محتوا (Content Strategy)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com