مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش کسب و کار /دانشگاه تهران / معدل 18.03

افتخارات

 • مدال برنز در زمینه شنا
  رتبه ده منطقه در آزمون پیشرفت تحصیلی رشته فیزیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی،اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بیزینس مدل و بیزینس پلن
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرکicdl

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیزینس مدل و بیزینس پلن
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com