مختصری از من

با توجه به ویژگی های موردنظر و انطباق آنها با اینجانب تصور میکنم همکاری خوبی با گروه خواهم داشت. از ویژگی های اینجانب توانایی بالای ارتباط با افراد مختلف، فن بیان عالی، تاثیرگذاری و ارتباط موثر و انعطاف پذیری در شرایط مختلف است. از سوی دیگر علاقه شخصی خودم به چنین حوزه های شغلی نیز میتواند در موفقیت حرفه ای من تاثیرگذار باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم تغذیه
  /دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز / معدل 16.52

پروژه ها

 • 1395
  بررسی آگاهی سنجی پرستاران بیمارستان نمازی راجع به تغذیه انترال
  همکار
 • 1394
  بررسی اثر کمبود نمک روی بر میزان افسردگی دانشجویان پسر
  مجری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com