مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد صنایع
  گرایش بهرر ه وری /دانشگاه امیر کبیر

پروژه ها

 • 1389
  نت مکانیک
  رییس دستگاه نظارت

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com