مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1390
  دیپلم علوم انسانی
  گرایش علوم انسانی / معدل 14.3

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی سیستمی یاس ارغوانی
  بازاریابی و فروش/ کارشناس EFT POS

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com