مختصری از من

خود انگیخته و اجتماعی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی صنایع
  گرایش تولید /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  داروسازی عبیدی
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و زنجیره تامین

  توضیحات: برنامه ریزی با متد rough cut capacity planning جهت برنامه ریزی به صورت Rolling forcast در افق 15 ماهه.برنامه ریزی تامین مواد و کنترل تولید.
  تهیه فرایند و دستور العمل های سازمانی و تدوین محتوی جهت جلسات business review.

 • فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  مادیران
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و كنترل پروژه

  توضیحات: تدوین MRP و برنامه ریزی تولید پیشرفته توسط VBA.کنترل مواد و موجودی انبار.تامین مواد اولیه خارجی و داخلی.
  كنترل و تعريف پروژه هاي ساخت و توليد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  System Engineering and its Application in Aviation Industry-a Case Study in the Iranian Aviation Industry Organization, Iranian Aircraft

پروژه ها

 • 1394
  MRP
  تدوین

  توضیحات: تدوین فایل MRP کنترل اقلام و تولید در شرکت های مادیران و زرنام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید ناب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های راهکاران،همکاران،رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید ناب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com