مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه ارشاد دماوند / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  کوبل دارو
  مالی و حسابداری/ سرپرست بودجه
 • دی ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  زیراکس ایران
  مالی و حسابداری/ Planning Analyst
 • دی ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  هپکو
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری سفارشات خارجی
 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  سازیبا
  Sales Assistant

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  دوره EQ Management & Leadership و دریافت مدرک معتبر از شرکت نیلارود
 • 1392
  دوره 2 روزه Financial Workshop در مجموعه IBS و دریافت مدرک معتبر
 • 1386
  دوره سفارشات خارجی و اینکوترمز و دریافت مدرک معتبر از اتاق بازرگانی

پروژه ها

 • 1395
  راه اندازی workflow جدید در امر تسریع پروسه در شرکت کوبل دارو
  یکی از مسئولین
 • 1392
  همکاری به صورت تیمی در راه اندازی سیستم ERP در شرکت زیراکس ایران

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مسافرت-ورزش-موسقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رایورز
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com