مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1392
  کارشناسی مهندسى معمارى
  گرایش ساختمان /دانشگاه خزر

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  سازه سبك افق پارسيان
  مهندسی عمران/ معماری/ مدير فنى و مدير فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com