مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  خبرگزاری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • ترجمه دو کتاب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بازیکن نیمه حرفه ای تنیس روی میز دارای کارت مریبگری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مترجم
https://.com