مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دکتری میکروبیولوژی
  /دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرقدس
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
  /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن / معدل 16
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی زیست شناسی سلولی ملوکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد مسجد سلیمان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  بیمارستان ابن سینا
  پزشکی درمانیپرستاری/ تکنسین آزمایشگاه
  تصویر مدرک
 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  بیمارستان ابن سینا
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ کارمند اداری
 • مهر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  دانشکاه علمی کاربردی واحد لوله سازی اهواز
  منابع انسانی و آموزش/ استاد
 • شهریور ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت الیناز برگ طلایی
  صنایع غذایی/ جایگزین مسیول فنی
  تصویر مدرک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارایه مقاله بررسی تاثیرات نانو ذرات اکسید روی بر روی بیان ژن بتالاکتاماز در کلبسیلا
 • 1395
  ارایه مقاله بررسی ذرات نانو اکسید روی بر روی بیان ژن ERG11 در کاندیدا البیکنس مقاوم به فلوکونازول
 • 1394
  مدرس مرکز اموزشی علمی کاربردی لوله سازی اهواز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Primer Design, DNA extraction ،PCR
  60% Complete
  عنوان مدرک: workshop
 • medical laboratory
  60% Complete
  عنوان مدرک: workshop

ابزار و نرم افزار

 • biology statistical software SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Primer Design, DNA extraction ،PCR
  60% Complete
  عنوان مدرک: workshop
 • medical laboratory
  60% Complete
  عنوان مدرک: workshop
https://.com