مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند / معدل 14.37

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پیمانکاری پیماب
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com