مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  فوق دیپلم معماري
  /دانشگاه علمي كاربردي
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی تربيت بدني و علوم ورزشي
  گرایش تربيت بدني /دانشگاه ازاد إسلامي واحد تهران مركزي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت فني و ساختماني بنام
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۹
  سازمان مجري وزارت مسكن
  كارشناس تربيت بدني و مدير باشگاه

  توضیحات: كسب رتبه اول در خانواده وزارت مسكن كل كشور در مسابقات كشوري

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com