مختصری از من

اشتغال به صورت دور كاري

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسي مكانيك
    /دانشگاه سمنان
https://.com