مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد زمین شناسی
  گرایش زمین شناسی مهندسی /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 15
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی زمین شناسی
  گرایش زمین شناسی کاربردی /دانشگاه بیرجند / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله تخمین شکنندگی سنگی های اهکی سازند قم با استفاده از خصوصیات فیزیکی به عنوان سخنرانی در نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
 • 1395
  مقاله تحت عنوان بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگهای سازند قم در نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
 • 1395
  دو مقاله در همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com