مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم دیپلم تجربی
  گرایش تجربی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۸
  شرکت مایکروتل و مجیکار
  تکنسین تعمیرگاه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • الکترونیک
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • الکترونیک
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com