مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحد چالوس / معدل 12.9

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالی و حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم - رایورز - سی اس دی - ماهان پرداز
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی و حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com