مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
  گرایش توانبخشی /دانشگاه علوم و تحقیقات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه کارشناسی بررسی اثر بخشی نوروفیدبک

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com