مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
  /دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1385 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 13.4

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  بندار سوبا سامانه
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول منابع انسانی

  توضیحات: جذب و استخدام، آموزش، طراحی مسیر شغلی و مدیریت و بهبود عملکرد

 • بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳
  الکام توسعه آماد
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: مستند سازی و تدوین بانک اطلاعات پرسنلی، پرداختن به مسایل رفاهی و انگیزشی نیروها
  دستاوردها

افتخارات

 • 1395
  کسب ر تبه 30 کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com