مختصری از من

بنده در دوران دانشجویی خود در مرکز درمانی شهید فکوری به عنوان دوران اموزشی مشغول به فعالیت شدم بعد از اتمام تحصیلات بلافاصله در ازمایشگاه رهنما مشغول به کار شدم به علت جابجایی ان ازمایشگاه ، به ازمایشگاه پاتوبیولوژی البرز رفته و در انجا مشغول شدم . در کلیه بخش ها به صورت کامل و حرفه ای مسلط بوده ، در تهیه اسناد و مدارک مستند سازی اشراف کامل داشته به صورت تخصصی در بخش میکروب شناسی و بیوشیمی مهارت کافی را دارم .در نمونه گیری از نوزاد در حد بسیارخوب و عالی مسلط بوده ، قدرت و توانایی انجام کار در بخش پذیرش را نیز دارا می باشم

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی میکروبیولوژی
  /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی میکروبیولوژی
  گرایش سلولی مولوکولی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۶
  ازمایشگاه پاتوبیولوژی البرز
  پزشکی درمانیپرستاری/ کارشناس فنی

  توضیحات: از سال 1386 الی 1390 در ازمایشگاه رهنما مشغول بودیم که به علت جابجایی محل آزمایشگاه به ازمایشگاه البرز رفتم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بخش میکروب شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه اتمام دوره اموزشی نمونه گیری -فلوبتومی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار ازمون
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بخش میکروب شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه اتمام دوره اموزشی نمونه گیری -فلوبتومی
https://.com