مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  دکتری تخصص گوش ، گلو و بينى و جراحى سر و گردن
  /دانشگاه علو پزشكى شهيد بهشتى
 • 1374 تا 1381
  دکتری پزشكى
  /دانشگاه علوم پزشكى ايران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۷
  بيمارستان مهر
  پزشك و مسؤل اورژانس

  توضیحات: تشخيص ودرمان بيماران
  شركت در جلسات بهبود كيفيت بيمارستان

 • مرداد ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۴
  طب كار وصنعتى
  پزشك و مسؤل طب كار وصنعتى

  توضیحات: تاسيس و مديريت درمانگاههاى طب كار و صنعتى
  شركت در جلسات طب كار و كميسيونهاى اداره كار و سازمان تامين اجتماعى....

 • تیر ۱۳۸۱ تا تیر ۱۳۸۳
  بيمارستان ارتش ٥٥٣
  مالی و حسابداری/ مسؤل اورژانس

  توضیحات: شركت در كميسيونهاى مختلف پزشكى و درمانى

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Langerhans cells histiocytosis in one family Imported: 19 Jun '04 | Published: 19 Jun '04 Ansari A Shahla, Vossough V Parvaneh, Haddad Deylami HD Hossein Pediatric hematology and oncology
 • 1381
  Langerhans cells histiocytosis in one family. Imported: 19 Jun '04 | Published: 19 Jun '04 Ansari A Shahla, Vossough V Parvaneh, Haddad Deylami HD Hossein Pediatric hematology and oncology

دانش تخصصی

 • جراح و متخصص بیماریهاى گوش، گلو وبینى - سر و گردن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایى به اداره واحدهاى درمانى و مقررات بیمه و اداره کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جراح و متخصص بیماریهاى گوش، گلو وبینى - سر و گردن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایى به اداره واحدهاى درمانى و مقررات بیمه و اداره کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com