مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور سبزوار / معدل 13

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان سیستم
https://.com