مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش خصوصی /دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه ارشد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند و مسلط در تایپ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com