مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه آزاد / معدل 14.4

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  چرب شیمی
  مهندسی شیمی/ کارشناس فنی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  صنایع شیمیایی نگارآذر
  مهندسی شیمی/ مسئول فنی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  اسیدسازان زنجان
  مهندسی شیمی/ مسِِئول گنترل کیفی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com