مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    دیپلم کامپیوتر
    گرایش کامپیوتر / معدل 16
https://.com