مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
    /دانشگاه پیام نور تبریز / معدل 16
https://.com