مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانش و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود. مشتاق همکاری با افراد باهوش تر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش سیستم انرژی /دانشگاه الزهرا / معدل 16.53
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی رباتیک
  /دانشگاه صنعتی همدان / معدل 15.06

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  عنوان سمینار کارشناسی ارشد: طراحی و تحلیل سیکل نیروگاهی و تامین انرژی مورد نیاز با انرژی خورشیدی
 • 1393
  عنوان پایان نامه کارشناسی: تحلیل تنش و تغییر شکل در بازوی ربات مذاب-ریز با روش اجزاء محدود

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • پیاده روی
 • موسیقی و فیلم
 • شنا
 • کوهنوردی

ابزار و نرم افزار

 • (Engineering Equation Solver (EES
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MIcrosoft Exel,Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com