مختصری از من

سعی میکنم هرجا و هر زمینه ای کار میکنم مفید باشم و هر روز به دانسته هام اضافه کنم ....

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش مخازن هیدروکربوری /دانشگاه آزاد اسلامی واجد علوم و تحقیقات
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش بهره برداری از منابع نفت و کاز /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت مخابرات و خط لوله ری
  مهندسی نفت/معدن/ کارآموز
 • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ معاون تبلیغاتی
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  انتشارات تولد
  ناظر کیفی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com