مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه مخدومی
  مشاور تحصیلی

  توضیحات: تدریس خصوصی + مشاوره تحصیلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مشاوره تحصیلی
 • 1394
  تدریس خصوصی کنکور

افتخارات

 • 1395
  رتبه 45 کنکور کارشناسی
  دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  رتبه 7 کارشناسی ارشد
  دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه صنعت نفت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به شعر موسیقی ورزش و ...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • میکروسافت آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com