مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پدیسار
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس نرم افزار و رفع خرابی

  توضیحات: کارشناس پشتیبان IT و رفع خرابی سیستم های بانکی (بانک سپه ) و کارشناس سخت افزار

 • مهر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت سیمین تجارت اوراسیا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان IT
 • مهر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت دنا پویا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان IT
 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  مخابرات
  کارشناس نصب ADSL
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت آسیاتک
  کارشناس نصب ADSL

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: network +
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: شبکه های wireless

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: network +
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: شبکه های wireless
https://.com