مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1385
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه تهران / معدل 16
 • 1378 تا 1383
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات سیستم /دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت صدرافن پرداز
  مهندسی برق/ مسئول واحد نرم افزار نهفته

  توضیحات: توسعه نرم افزار نهفته برای اینورترهای قدرت - توسعه دانش مهندسی نرم افزار نهفته -

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  وزارت دفاع
  مهندسی برق/ مشاور سخت افزار و نرم افزار نهفته
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت سحاب بهینه سازان صنعت
  مهندسی برق/ موسس، عضو هیات مدیره، مدیر واحد سخت افزار و نرم افزار نهفته

  توضیحات: مسئول طراحی و ساخت مجموعه کامل تجهیزات اتوماسیون صنعتی برای صنعت آب و فاضلاب

 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت نصیر موج گسترش
  مهندسی برق/ کارشناس سخت افزار و نرم افزار نهفته
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت نوین سازان ستاره صنعت
  مهندسی برق/ مسئول طراحی سخت افزار و نرم افزار نهفته

  توضیحات: مسئول طراحی سخت افزار و نرم افزار در پروژه طراحی و ساخت ربات جوشکار لوله های نفت و گاز

پروژه ها

 • 1394
  طراحی و تولید نرم افزار اینورترهای قدرت
  مدیر پروژه
 • 1394
  طراحی و ساخت اتوپایلوت
  مدیر پروژه
 • 1393
  ربات پرنده
  مدیر پروژه
 • 1390
  طراحی و ساخت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
  مدیر فنی
 • 1383
  طراحی و ساخت ربات جوشکار لوله های آب و فاضلاب
  مسئول سخت افزار و نرم افزار نهفته

دانش تخصصی

 • سخت افزار و نرم افزار نهفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سخت افزار و نرم افزار نهفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com