مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش مهندسی مدیریت ساخت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندس عمران
  گرایش عمران-راه و ساختمان /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد / معدل 14.97

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی

  توضیحات: • حدفاصل سال۱۳۹۰ تا کنون

  • نماینده اداره کل راه و ترابری در کمیته نظارت استانداری لرستان (سال 1390 الی 1394)


  • کارشناس ناظر عالیه اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی اداره کل راه و شهرسازی
  • ناظر عالیه پروژه اجرای چارخطه آبکت-چالانچولان محور خرم آباد – بروجرد
  • ناظر عالیه ساماندهی ورودی شهر خرم آباد


  • ناظر عالیه روکش آسفالت گردنه ریشبر-پل سیمره
  • ناظر عالیه تعریض محور آبسرده بروجرد
  • ناظر عالیه اجرای آسفالت مله شبانان-ناوه کش محور خرم آباد-کوهدشت
  • ناظر عالیه تقاطع غیر همسطح سه راهی چالانچولان
  • ناظر عالیه اجرای اتصال آزادراه خرم آباد-پل زال به پلدختر
  • ناظر عالیه احداث باند دوم کمربندی بروجرد
  • ناظر عالیه پروژه احداث تقاطع های غیرهمسطح محور بروجرد-اشترینان


  • ناظر عالیه پروژه روکش آسفالت محور بروجرد-اشترینان
  • ناظر عالیه پروژه روکش آسفالت و لکه گیری محور خرم آباد-بروجرد
  • ناظر عالیه اجرای چهارخطه ویسیان-ملاوی شامل ۳ قطعه واقع در محور خرم آباد-پلدختر
  • ناظر عالیه روکش آسفالت چالانچولان-دورود


  • ناظر عالیه و مدیر پروژه های آسفالت در سطح استان تا قبل از واگذاری به معاونت راهداری

  • ناظر عالیه و مدیر پروژه توسعه فرودگاه خرم آباد


  • سرپرست اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی
  • مدیر پروژه های راهسازی حوزه مدیریت ساخت و توسعه راه های استان در شهرستان های خرم آباد – الشتر – نورآباد -پلدختر- کوهدشت - چگنی – رومشکان.


  • نماینده اداره کل راه و شهرسازی در کمسیون استاندارد، ارزیابی و کنترل کارخانه های آسفالت و بتن سطح استان تحت نظر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان


  • عضو اصلی کمیته فنی و پیمان اداره کل راه و شهرسازی
  • عضو اصلی کمیته نظارت اداره کل راه و شهرسازی
  • عضو اصلی کمسیون تعیین طبقه بندی سنگ اداره کل راه و شهرسازی
  • عضو اصلی کمسیون تصویب و مطالعات اداره کل راه و شهرسازی

  • حدفاصل سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰


  • کارشناس فنی اداره نظارت راه های اصلی و روستایی اداره راه و ترابری شهرستان نورآباد ‌(دلفان)
  • ناظر پروژه راه روستایی یارحسین آباد-شهن آباد شهرستان دلفان
  • ناظر پروژه راه روستایی مله خان شهرستان دلفان
  • ناظر پروژه راه روستایی نظر آباد شهرستان دلفان
  • ناظر پروژه راه روستایی حتم آباد شهرستان دلفان

  • معاون اداره راه و ترابری شهرستان دلفان


  • حدفاصل سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸

  • کارشناس اداره نظارت راه های اصلی و روستایی اداره راه و ترابری شهرستان ازنا
  • ناظر پروژه راه روستایی کامیان ازنا
  • ناظر پروژه راه روستایی آشورآباد-مومن آباد شهرستان ازنا
  • ناظر پروژه راه روستایی عزیزآباد- چرخستانه شهرستان ازنا
  • ناظر پروژه راه روستایی آقبلاق شهرستان ازنا
  • ناظر پروژه راه روستایی دلیان-بزداش شهرستان ازنا
  • ناظر پروژه احداث پل هندرآباد-سلطان آباد شهرستان ازنا
  • ناظر پروژه احداث پل سه راهی ازنا-شازند
  • ناظر پروژه احداث پل حشوید شهرستان ازنا


  • ناظر پروژه تعمیرات پل راه آهن شهرستان ازنا
  • ناظر پروژه تعمیرات پل گرجی شهرستان ازنا
  • ناظراحداث سوله اداره راه و ترابری شهرستان ازنا
  • ناظر روکش آسفالت محور درود-ازنا
  • ناظر آسفالت راه روستایی آشورآباد-بیدستانه شهرستان ازنا
  • ناظر آسفالت راه روستایی سمیه شهرستان ازنا

 • فروردین ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۸۴
  شرکت های راه و ساختمان گهر خرم و آذین رادیه خرم
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: • حدفاصل سال های 1380 الی 1384

  • سرپرست کارگاه کتابخانه مرکزی
  • سرپرست کارگاه کانون فرهنگی و هنری
  • سرپرست کارگاه محوطه سازی زندان مرکزی خرم آباد
  • نقشه بردار و مشاور مسیریابی تیم های مطالعاتی پروژه های راه سازی و محوطه سازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: پروانه پایه 2 نظارت
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: پروانه پایه 2 اجرا

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • GPS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • google earth
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Etabs & Safe
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: پروانه پایه 2 نظارت
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: پروانه پایه 2 اجرا
https://.com