مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی حسابداری
    گرایش چندبخشی /دانشگاه پیام نور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • فرهنگی_ اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com