مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش محض /دانشگاه آزادکرج / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  مطب طاها
  پزشکی درمانیپرستاری/ کمک بهیار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com