مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران جنوب
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه بناب

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت ایمن تقاطع
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس IT

پروژه ها

 • تحلیل و طراحی سیتم پژوهشی دانشگاه

دانش تخصصی

 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • network +
  20% Complete
  عنوان مدرک: موسسه ماهان کالج

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • network +
  20% Complete
  عنوان مدرک: موسسه ماهان کالج
https://.com