مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم تقشه کشی عمومی
  /دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان / معدل 12
 • 1382 تا 1383
  دیپلم نقشه کشی صنعتی
  گرایش کار و دانش / معدل 12

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  پالایشگاه فاز 12پارس جنوبی-کنسرسیوم نصر
  تکنسین کنترل کیفی در بخش پایپینگ
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  عمران بختیاری جنوب
  مسئول ایمنی در شرکت عمران بختیاری جنوب
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت فولاد پایا
  واحد راه اندازی و تست
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت مهدی گستر جنوب
  مسئول انبار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش NDT Level I
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرس فنی فیتاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در رشته نقشه کشی صنعتی
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش NDT Level I
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرس فنی فیتاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در رشته نقشه کشی صنعتی
https://.com