مختصری از من

من به صورت حرفه ای با تجربه ی بیش از 4 ساله خود در زمینه الکترونیک و مهندسی پزشکی(طراحی و تعمیرات) در حال فعالیت هستم و بسیارعلاﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﺨﺼﺺ و اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﮐﻨﻢ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ را ﺑﺮای ﺟﺬب در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﺷﺎره ﮐﻨﻢ:
- روﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﺎر گروهی و ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی گروه
- ﺗﺨﺼﺺ و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزه الکترونیک و مهندسی پزشکی
- ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﭘﻮﯾﺎ
- ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮش

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش مهندسی تکنولوژی الکترونیک /دانشگاه شمال آمل / معدل 16
 • 1386 تا 1389
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آموزشکده فنی شهدا اهواز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دفتر خدمات تخصصی تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی
  مهندسی برق/ مدیریت دفتر
 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نمایندگی رسمی شرکت یونیت های دندانپزشکی دنتوس
  تکنیسین
 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نمایندگی رسمی شرکت ملورین
  تکنیسین
 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شغل آزاد
  مهندسی برق/ ساخت تابلوهای روان و ثابت LED
 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شغل آزاد
  مهندسی برق/ طراحی و ساخت و مونتاژ بردهای الکترونیکی PCB
 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شغل آزاد
  مهندسی برق/ ساخت پروژه های دانشجویی و رباتیک
 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شغل آزاد
  مهندسی برق/ تدریس خصوصی کلیه دروس و نرم افزارهای رشته الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کاردانی

پروژه ها

 • 1395
  طراحی مدار فلاشر رقص نور تابلوهای ثابت LED با قابلیت کنترل نور تابلو و سرعت اجرای افکت ها
  طراح و مجری
 • 1393
  طراحی ربات تعقیب خط
  طراح و مجری
 • 1393
  طراحی مدار کنترل سروو موتور
  طراح و مجری
 • 1393
  طراحی مدار کنترل کنترل دور موتور DC
  طراح و مجری
 • 1392
  طراحی ربات تعقیب صدا
  طراح و مجری
 • 1391
  طراحی ربات دنبال کننده نور
  طراح و مجری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش
 • مسافرت

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی برق- الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک تحصیلی
 • تخصص و تسلط کامل بر مدارات الکترونیکی و الکترونیکی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص و تسلط کامل بر تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی تحلیل و عیب یابی انواع مدارات الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل بر انجام پروژه ای میکروکنترلری AVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با برنامه نویسی کنترل کننده های صنعتی PLC و اجرای پروژه های PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ساخت تابلوهای روان و ثابت LED
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اجرای انواع پروژه های نورپردازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • bascom AVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Protel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی برق- الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک تحصیلی
 • تخصص و تسلط کامل بر مدارات الکترونیکی و الکترونیکی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص و تسلط کامل بر تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی تحلیل و عیب یابی انواع مدارات الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل بر انجام پروژه ای میکروکنترلری AVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با برنامه نویسی کنترل کننده های صنعتی PLC و اجرای پروژه های PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ساخت تابلوهای روان و ثابت LED
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اجرای انواع پروژه های نورپردازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com