مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه بجنورد / معدل 14.5

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  0% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com