مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه آزاد رودهن

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت گسترش آهن راه (GAR) (شاغل در حال حاضر)
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری

  توضیحات: مسئول امور پرسنلی
  آشنا با برنامه محاسبه حقوق دنیای پردازش و گلدیس
  آشنا به امور محاسه حقوق و کارکرد پرسنل
  آشنا با اتوماسیون اداری روزنه و شماران سیستم
  آشنایی کامل با امور استخدام و جذب نیرو
  انجام امور مربوط به اداره تامین اجتماعی و بیمه
  انجام امور مربوط به اداره کار

 • آبان ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۶
  شرکت داتیس
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند اداری

  توضیحات: شاغل در بخش اداری و منابع انسانی
  نظارت بر عملکرد نیروی های واحد مربوطه و پرسنل
  انجام تمامی مکاتبات و کارهای اداری دفتر
  مسئول تمامی کارهای خدماتی دفتر
  انجام امور بیمه ای و امور مربوط به اداره کار
  تنخواه گردان
  دبیر جلسات

 • مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت پیام نگار همراه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارمند اداری (اپراتور)

  توضیحات: اپراتور کامپیوتر و انجام امور ورود اطلاعات به سیستم

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفت گانه کامپیوتر
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک تکنسین شبکه
 • مسلط به عیب یابی نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • IMS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • دنیای پردازش pw kara
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ارائه شده از شرکت دنیای پردازش
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفت گانه کامپیوتر
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک تکنسین شبکه
 • مسلط به عیب یابی نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • IMS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com