مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
  گرایش بازار یابی /دانشگاه تهران
 • 0 تا 2017
  زبان انگلیسی
  /دانشگاه شهید ر

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  مجمع جهانی اهل البیت
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ تشریفات

  توضیحات: افتخار خدمت رسانی به مسافران در کنفرانس پزشکان امامیه را داشته ام

پروژه ها

 • کنوانسیون راهنمایان گردشگری 2017 تهران
  کوردینیتور

  توضیحات: هماهنگی در برگزاری همایش ها و کنفرانس ها و کلیه ی امور برگزاری ایونت

 • همایش پزشکان امامیه 2015 تهران
  کوردینیتور و راهنمای گروه ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی
https://.com