مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی / معدل 14.53
 • 1385 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه رازی / معدل 12.81

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت ایلیا همراه کیش
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست شبکه
 • خرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت ایلیا همراه کیش
  سخت افزار و شبکه/ مرکز عملیاتی شبکه
 • خرداد ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت آوانت مدیان رایان
  سخت افزار و شبکه/ پشتیبان شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CCNP Switch
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • solarwinds
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCNP Switch
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com