مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار word و...
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار word و...
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com