مختصری از من

حرفه من مناسب برای جامه وموثر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392

افتخارات

 • 1392

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش دیده

ابزار و نرم افزار

 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش دیده
https://.com