مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1396
    دیپلم مدیریت

پیشینه شغلی

  • آذر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
    بیمه اتیه سازان
    پرسنل
https://.com