مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش لجستیک و زنجیره تأمین /دانشگاه تهران / معدل 18.1
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد- تهران-شمال / معدل 15.68

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۱
  شرکت نفت و گاز پارس
  مهندسی صنایع/ کارآموز واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
https://.com