مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  دکتری علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد اسلامی /دانشگاه امام صادق علیه‏ السلام / معدل 17.96

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  مسئول دفتر/ دبیر اندیشکده اقتصاد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اقتصاد اسلامی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دکتری علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد اسلامی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اقتصاد اسلامی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دکتری علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد اسلامی
https://.com